Complimenten, tips en klachten

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u, daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, dan vragen wij u dit bij ons te melden. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent.

Gesprek

We gaan met elkaar in gesprek en proberen samen een oplossing te vinden. Een gesprek kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen uiten en uw tandarts kan uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Vaak is een gesprek voldoende en wordt er samen tot een oplossing gekomen.

Informatiepunt

Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Het TIP is zelf geen klachtenbureau, maar kan u wel advies geven hoe u om kunt gaan met een klacht.

Klachtenregeling

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT klachtenregeling. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.