Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de voorwaarden en regels binnen onze praktijk. Zo weet u hoe wij werken, wat u kunt verwachten en hoe u het best de mondgezondheid kunt behouden.

Aanmelden

Wij stellen het op prijs als u zich bij de balie meldt, voordat u plaats neemt in de wachtkamer.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, per mail of aan de balie worden gemaakt/geannuleerd. U blijft zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakt afspraak. Het gebeurt wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij zullen u daarover z.s.m. informeren en danken u voor uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak

Indien u te laat op een afspraak komt kan dit gevolgen hebben voor de geplande behandeling. Deze kan soms ten dele of niet uitgevoerd worden. Wij verzoeken u dan ook ruim op tijd aanwezig te zijn.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan ons kenbaar te maken. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de voor u gereserveerde tijd en mogelijk dito behandeling in rekening worden gebracht.

Pijnklachten/spoedgevallen

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u tijdens openingstijden op 023 711 4425. Bij pijnklachten belt u bij voorkeur 's morgens zo vroeg mogelijk. Wij doen er alles aan u dezelfde dag nog te helpen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de gemaakte afspraak dan mogelijk niet uw voorkeurstijd is. Belt u later op de dag dan kunnen we u niet garanderen dat u dezelfde dag door ons geholpen kunt worden. 

Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat informatie over onze bereikbaarheid bij spoedgevallen. Buiten onze openingstijden belt u met Mondzorgpoli op 0900 1515. Houdt u er rekening mee dat u direct moet afrekenen als u gebruik maakt van de spoeddienst.

Uw persoonlijke gegevens

U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben. Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje. We verzoeken u wijziging van uw persoonlijke gegevens aan de receptie kenbaar te maken.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt ook dit alleen met uw goedkeuring.

Dienst/waarneming

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld. Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, luister u deze altijd geheel af. Er kan belangrijke informatie voor u op staan. Houdt u rekening met het feit dat tijdens waarneming door een collega directe contante betaling voor een consult of behandeling kan worden verlangd.

Begrotingen

Bij behandeplannen van EUR 250,- of hoger ontvangt u van ons een begroting. Indien u akkoord bent gegaan met de verstrekte begroting, wordt tot behandeling overgegaan. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door, voordat u deze ondertekend. De verrichtingen op de begroting zijn gecodeerd. Deze zijn landelijk vastgesteld en kennen een maximale vergoeding. Vraag ook altijd even na bij uw zorgverzekeraar over uw vergoeding. 

Uw eigendommen

U waakt zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk All Dente is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. We adviseren u uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.