Het is verstandig uw kinderen al op jonge leeftijd goede mondgewoonten aan te leren. U kunt er mondproblemen zoals gaatjes en tandvleesontsteking op latere leeftijd mee voorkomen.

Gaatjes en tandvleesontstekingen voorkomen. Hoe doen we dat?

Eerst analyseren

De tandarts, mondhygiënist of preventieassistent kijkt naar poetsgewoontes, mondverzorgingsmiddelen en gewoontes op het gebied van voeding. En geeft u daarna inzicht in het risico dat uw kind heeft op de ontwikkeling van gaatjes en tandvleesontsteking.

Preventieafspraken

Om de mondgezondheid van uw kind te blijven volgen, maken we preventieafspraken. De benodigde frequentie is afhankelijk van het risico dat uw kind heeft op gaatjes (cariësrisico). We bepalen dit risico aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd schema – op basis van onder andere kwaliteit van mondhygiëne, cariësontwikkeling en doorbraak van tanden en kiezen.

Aanvullende preventie in de praktijk

Soms stelt de tandarts of mondhygiënist vast dat een aanvullende behandeling nodig is. Zoals het aanbrengen van fluoride of een sealant, dit is een laklaagje om diepe groeven in de kiezen af te dichten. Deze aanpak kan bijdragen aan een betere bescherming tegen gaatjes.

Volledige vergoeding

Voor kinderen tot 18 jaar worden alle preventieve mondzorgbehandelingen volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Alle voordelen voor u en uw kind op een rij:

• Een goed gebit betekent ook een fijne ervaring bij de tandarts

• Goede poetsers zijn eerder zelfstandig

• Een gezonde gewoonte zorgt een leven lang voor een gezonde mond