Bleken

Het witter maken van het gebit

Het bleken of witter maken van een tand of kies wordt ook door ons aangeboden en begeleid.

Uit onderzoek aan de Universiteit van Nijmegen is gebleken dat het “thuisbleken” onder supervisie van een tandarts het beste bleekresultaat geeft. Deze bleekmethode gaat gepaard met minder gevoeligheid van de tanden en kiezen tijdens en direct na de bleekbehandeling. Deze methode is ook geschikt om thuis zelf uit te voeren.

Ready to use bleeksysteem voor € 99,-! Voor meer info belt of mailt u de praktijk.

Bij het bleken van tanden en kiezen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het bleken van vitale (levende) – en avitale (wortelkanaalbehandelde) tanden en/of kiezen. Vitale elementen dienen op andere wijze te worden gebleekt dan de avitale elementen.


Het bleken van vitale elementen

Door All Dente wordt een bleekmiddel met een laag en veilig percentage waterstofperoxide (6%) gebruikt. All Dente voldoet hiermee aan Europese wetgeving. De door ons gemaakte gebitsmal wordt door u voor een paar uur per dag over de gebitsboog geschoven. De bleekperiode is individueel bepaald en ook afhankelijk van de soort, ernst en duur van de verkleuring. De totale kosten voor het vitaal thuis bleken bedragen ongeveer € 270,- voor de boven -en onderkaak.

Filmpje over vitaal bleken

Het bleken van avitale elementen

Bij avitale elementen wordt eveneens een bleekmiddel met een laag en veilig percentage gebruikt; het middel wordt echter voor enkele dagen in de te bleken tand of kies aangebracht. Deze procedure wordt zo nodig enkele malen herhaald. De leeftijd en leefstijl van de patiënt speelt een rol in het te verwachten bleekresultaat.

Lees meer in de informatiefolder Bleken