Wat kunt u verwachten bij uw eerste bezoek aan ons?

U meldt zich bij de balie en wordt welkom geheten. Voorts vult u een anamneseformulier in met betrekking tot uw gezondheid. 

Het eerste bezoek duur ongeveer een half uur. In dat half uur wordt er veel gedaan. Om niets te vergeten werkt de tandarts met een checklist:

 • Kennismaking met de tandarts en zonodig ook de preventie-assistente of mondhygiënist
 • Doornemen van uw persoonlijke gegevens
 • Bespreken van uw medische en tandheelkundige historie
 • Het maken van röntgenfoto’s wanneer deze ouder zijn dan gemiddeld 2 jaar. Bij kinderen worden vanaf ca. 6 jaar foto’s gemaakt
 • Opstellen van een zorgplan
  1. mondonderzoek
  2. gaatjescheck
  3. tandvleescheck
  4. knars/klemcheck
  5. overbelastingcheck
  6. slijtagecheck
  7. keelcheck
 • Plan van aanpak bespreken met begroting van de kosten (indien het de verwachting is dat de kosten meer dan EUR 250,- bedragen). De begroting wordt meegegeven of nagestuurd.
 • Eventueel vervolg afspra(a)k(en) maken.


De kosten van de intake zijn afhankelijk van de verrichtingen, welke noodzakelijk zijn op dat moment (wel of geen foto’s e.d.). De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit:

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen:

- Consult ten behoeve van een intake (C001): EUR 50,54

- Maken en/of beoordelen van foto's, kleine röntgenfoto (X10): EUR 18,62

Uitgebreid onderzoek:

- Kaakoverzichtsfoto (X21): EUR 79,79

- Aanvullend medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen (C010): EUR 25,27